AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., Liptovský Ondrej 126

Živočíšna výroba

Pinzgauské plemeno

Živočíšna výroba nášho podniku je prioritne zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka.
Z celkového počtu 2500 kusov máme približne 900 kráv - dojníc. Sú zastúpené plemenami Pinzgau a Holstein (v červenej a čiernej forme).

AGRIA liptovský Ondrej a.s. zamerala na produkciu kvaliného kravského mlieka štyri výrobné farmy v obciach Jakubovany, Liptovský Ondrej, Jamník a Liptovská Porúbka. V dodávkach surového kravského mlieka sme dlhoročným partnerom tatranskej mliekárne TAMI, ktorá od nás ročne spracuje približne 6,5 milóna litrov mlieka.

Pinzgauské plemeno

Naše zvieratá sú chované v podmienkach wellfare-u (dobré životné podmienky zvierat), ktoré im zabezpečujú dostatočný pohyb a priestor v maštaliach, ako aj niekoľkomesačnú pastvu, či výbehy.

Naša farma v Liptovskej Porúbke sa pýši chráneným šľachtiteľským chovom Pinzgauského plemena. Pravideľne dochováme plemenných býčkov, ktorí následne pôsobia v prirodzenej plemenitbe alebo inseminácii. Celá produkcia pinzgauského plemena patrí k ohrozeným druhom zvierat, čím prispievame k zachovaniu ich genetického fondu. Žiaľ, táto činnosť nie je morálne ani finančne našou spoločnosťou doceňovaná do takej miery, ako by si zaslúžila.

Za účelom lepšieho využitia trvalých trávnych porastov sme v roku 2007 zakúpili jalovice plemena Charolais, z ktorých sa nám pred rokmi vyformovalo beztrhové stádo s 55 matkami. Od roku 2018 máme aj beztrhové stádo plemena Pinzgau, ktoré tvorí 40 matiek.

Okrem hovädzieho dobytka chováme aj 500 kusov oviec plemena Zošľachtená valaška. Podobne ako u kráv, aj toto stádo je srdcom nášho šľachtiteľského chovu, v ktorom produkujeme plemenný materiál.

Hlavné menu

© Ing. Dušan Uličný 2008, © FOTO: Dušan Žiaran